Гыйкаб

Гыйкаб[i]
 
Чыкты һиҗрәтдин йиде йөз илледә[ii]
Төшде галәмгә хәраблык зилзилә.
Үзе – аксак, гаклы – ахмак, фетнәдар
Золымыны изһар кылды һәрйирә.
Күп голамә вә мәшаихләр шәһид
Булдылар дине ислам нурилә.
Дарелислам фетнәсендин, бел гайан
Булды вәйран, акды йәшләр хәүфилә.
Нә җавап бирер Хода кашыда ул,
Сорса Алла шиддәт-ү гыйкаб илә.
Йа Илаһи, әйлә ул бәндәңне сән
Ахирәтдә залим вә җаһил илә.
 
Тәрҗемәсе:
 
Чыкты һиҗри белән җиде йөз илледә-
Төште галәмгә җир тетрәү кебек хараблык.
Үзе аксак, гакылы-ахмак, фетнә иясе
Золымын таратты һәр җиргә.
Күп галимнәр һәм шәйхләр шәһид
Булдылар ислам дине юлында.
(Аның) фетнәсеннән ислам йорты, ачык бел,
Туздырылды, хәвефтән күз яшьләре акты.
Ни җавап бирер ул Хода каршында, –
(Әгәр дә) Алла каты җәзага тартса.
Йа илаһым, ул бәндәңне син теге дөньяда
Ит залимнәр һәм җаһилләр (томаналар) рәтендә.

 


[i] Гыйкаб – җәза, үч.

[ii] Һиҗридәге 750 ел хәзерге ел исәбе белән 1350 елга туры килә. Чынлыкта исә Аксак Тимернең Урта Иделгә, шул исәптән Болгарга да һөҗүме 1391 елга карый.

гомум караулар: 611 - бүгенге караулар: 1

Фикерләр

“Гыйкаб” язымтасына 1 фикер калырдылар

Фикер язу